Slovenčina Slovenčina English English Deutsch Deutsch Magyar Magyar Yкраїнського Yкраїнського
VAŠA PERSONÁLNA ISTOTA

Priebeh spolupráce

Osobné stretnutie s klientom

Proces výberu vhodných pracovníkov pre Vašu spoločnosť je dôležitou etapou obsadzovania pracovného miesta. Od jeho profesionality závisí kvantita a kvalita uchádzačov o ponúkanú prácu, odvíjajú sa od neho možnosti výberu a v konečnom dôsledku ovplyvňuje charakteristiky kľúčového zdroja transformačného procesu. Preto považujeme za potrebné pred zahájením spolupráce podrobne sa zoznámiť s kultúrou a personálnou štruktúrou Vašej spoločnosti,  Vašimi predstavami, očakávaniami, aj so samotnou náplňou práce obsadzovaného pracovného miesta.

Začiatok výberového konania

Výberové konanie prebieha pod odborným dohľadom prideleného presonálneho konzultanta. Našou úlohou v tejto etape je najmä:

Vyberieme vám pracovníkov, ktorí sú nielen nositeľmi tzv. klasických predností, ako  morálka prejavujúca sa v disciplíne,  stabilný prínos pre spoločnosť,  štandardný výkon,  pracovitosť,  vytrvalosť, pretože pre získanie konkurencieschopnosti to už nestačí. Nájdeme vám pracovníka, ktorý je iniciatívny,  tvorivý,  motivovaný pre prácu v spoločnosti, je  adaptabilný, proaktívny voči zmenám, podáva excelentný výkon a svojim správaním pozitívne ovplyvňuje ostatných kolegov a zákazníkov.

Pridelenie zamestnancov

Po ukončení spolupráce

Po úspešnom ukončení našej spolupráce Vám naši konzultanti vypracujú návrhy na ďalšie posilnenie prosperity oblasti ľudských zdrojov alebo v prípade záujmu zabezpečia prechod zamestnancov do trvalého pracovného pomeru do Vašej spoločnosti.