Slovenčina Slovenčina English English Deutsch Deutsch Magyar Magyar Yкраїнського Yкраїнського

Nyomtatvány

Prihlasovacie údaje
Používateľské meno *
Heslo *
Kontrola hesla *
Osobné údaje
Meno *
Priezvisko *
Dátum narodenia *
Kontaktné údaje
Ulica *
Mesto *
PSČ *
Štát *
Telefón
Mobil
E-mail *
Vzdelanie
Dosiahnuté vzdelanie *
Doplňujúce informácie
(kurzy, školenia, stáźe, pobyty v zahraničí...)
Priebeh zamestnaní
Názov, pozícia, od - do
Znalosti
Jazyk a úroveň
Vodičský preukaz
Informácie o práci
Lokalita, v ktorej hľadáte prácu
Druh pracovného pomeru
Očakávaná mzda (brutto)
Týmto ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú po poskytnutí spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa Mr. Job, s.r.o., Sídlo: Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava I, IČO: 36 426 458, Zápis: Obchodný register OS Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č. 93823/L (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“). Ako dotknutá osoba týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu ako sú uvedené v tomto formulári poskytnutých Prevádzkovateľovi podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel: realizácie spätného kontaktu zo strany Prevádzkovateľa a predloženia cenovej ponuky jeho produktov a služieb, a to po dobu do odvolania tohto súhlasu, inak na dobu do 3 rokov pre účel archivácie podľa osobitného zákona a v prípade, ak bude zrealizovaný právny vzťah medzi klientom a prevádzkovateľom, doba archivácie bude 10 rokov v súlade s osobitným zákonom. Oslovovanie môže prebiehať prostredníctvom e-mailového alebo telefonického kontaktu.
Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite na záložku Ochrana osobných údajov.